Norges eldste håndverksbedrift

Hadeland Glassverk ble grunnlagt i 1762 og er Norges eldste industribedrift med kontinuerlig drift. Vi er fortsatt i dag en levende håndverksbedrift som forvalter en spennende historie og kulturarv.

Produksjonen av glass ved Hadeland Glassverk skjer fortsatt etter de samme metodene som for over 250 år siden.

I den første tiden bestod produksjonen i hovedsak av flasker, apotekerglass, medisinglass og glass til husholdningsbruk. I 1852 overtok Ole Chr. Berg som bestyrer ved Hadeland og under hans ledelse gjennomgikk verket en rivende utvikling. Produksjonen ble lagt om til småglass som omfatter alt fra vinglass til boller, fat, blomsterglass og vaser. På 1800-tallet brukte man modeller av glass fra andre land i Europa. Først i 1920-årene begynte man med egen utvikling av modeller. Det var brukskunstbevegelsen som var drivkraften i denne prosessen. Med brukskunstbevegelsen forsvant den overdådige slipingen fra århundreskiftet, og i stedet kom lettere sliping, blomstersliping og etsing som dekor. Det ble også ”mote” å lage helt udekorerte glass, noe som tidligere var nesten utenkelig. Hadeland Glassverk forbindes i dag med såkalt småglass, som omfatter alt fra vinglass til boller, fat, blomsterglass, vaser og i de siste 60 år også kunstglass og krystallfigurer.

Hadeland Glassverk forvalter en betydelig historie og kulturarv, samtidig som vi satser på en kontinuerlig utvikling og ny design for å møte fremtidens behov. Glassverket har de siste 20 årene gått gjennom en stor og positiv endringsprosess, og det har skapt ny dynamikk og fremtidstro.

© Porsgrunds Porselænsfabrik AS 2018